Oppdatert juli 2018

Innledning
Ved å benytte nettsiden bakerjorgensen.no, aksepterer du at Baker Jørgensen AS behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning om beskyttelse av personopplysninger. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Om vår personvernerklæring
Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger fra deg. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og handlehistorikk. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Baker Jørgensen AS er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes. Baker Jørgensen tar ditt personvern alvorlig. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Ved å ta i bruk våre tjenester som tilbys via bakerjorgensen.no og med eventuell bruker i nettbutikken, samtykker du til at vi samler inn og bruker dine personopplysninger slik det fremgår av avtalen mellom deg og oss. Vårt grunnlag for å behandle dine opplysninger er samtykket fra deg.
Vi samler informasjon om deg for å kunne gi deg målrettede tilbud som er relevante for deg. Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på post@bakerjorgensen.no

Visible er Baker Jørgensens databehandler, og er vår leverandør for utvikling, vedlikehold og drifting av nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Baker Jørgensen AS, Visible og eventuelle underleverandører i begrensede perioder, som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Baker Jørgensen As og Visible regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Dette er personopplysningene vi behandler:

  • Personopplysninger du registrerer når du oppretter bruker i nettbutikken, som f. eks. navn, mobilnummer, e-postadresse etc.
  • Opplysninger i forbindelse med kjøp på nettsiden uten at du oppretter bruker, som f. eks. navn, mobilnummer, e-postadresse etc.
  • Opplysninger når du oppretter bedriftskonto hos oss.

Administrering av personopplysninger
Du kan når som helst velge å endre dine personopplysninger. Dette kan du enten gjøre selv hvis du har bruker i nettbutikken, eller kontakte oss for å få hjelp.

  • Ønsker du innsyn i dine personopplysninger, har du rett til å be om dette.
  • Ønsker du å få dine personopplysninger korrigert, har du rett til å be om dette.
  • Ønsker du å slette dine personopplysninger, har du rett til å gjøre dette så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre de.
  • Ønsker du å begrense behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å be om dette.
  • Du vil motta informasjon fra oss hvis vi gjør korrigeringer eller sletter dine personopplysninger, eller hvis vi begrenser behandlingen.
  • Du har muligheten til å kreve personopplysningene dine utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Dette gjelder kun opplysninger du aktivt har gitt fra deg.
  • Du har rett til å gi beskjed dersom du mener vi ikke behandler dine personopplysninger korrekt.

Lagring av data
Dine personopplysninger blir lagret så lenge det er nødvendig for å utføre tjenestene beskrevet i denne erklæringen, eller så lenge loven pålegger oss å beholde dem. Deretter blir de slettet.

Tilgang til data
Dine personopplysninger behandles bare av autorisert personell som har tilgang til informasjonen i kraft av sin yrkesmessige stilling, og som er underlagt en forpliktelse til utelukkende å hente/bruke dataene for det spesifiserte og legitime formålet de ble samlet inn for.

Om deling av personopplysninger
Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med tredjeparter. Unntak gjelder samarbeidspartnere tilknyttet tjenestene, blant annet Nets for betalingsløsninger. Disse trenger enkelte opplysninger for å kunne levere tjenester til oss eller til deg, f.eks. for frakt og betaling. Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov eller av offentlig myndighet.. Alle korttransaksjoner skjer eksternt hos Nets som er autorisert leverandør av betalingstjenester. Ved å benytte deres tjenester, samtykker du til deres vilkår.

Cookies
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres i nettleseren på din datamaskin. Disse brukes til å huske deg, og gir oss mulighet til å registrere at du har besøkt oss tidligere.

Opphavsrett
Innholdet på denne nettsiden er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Baker Jørgensen AS.

Endringer og tillegg til personvernerklæringen
Det kan hende vi må oppdatere vår personvernerklæring. Den nyeste versjonen av vår personvernerklæring er alltid tilgjengelig på nettsidene våre. Vi vil legge ut en melding på nettsiden vår og/eller informere deg på annen måte når vi foretar større vesentlige endringer i denne personvernerklæringen.

KONTAKTINFORMASJON
Behandlingsansvarlig er Baker Jørgensen AS, Torvet 11, 4836 Arendal. Har du spørsmål rundt dine personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@bakerjorgensen.no eller på telefon 37 00 35 60.

Hvis du vil klage på oss og vår behandling av personopplysninger, kan du også henvende deg til Datatilsynet (www.datatilsynet.no).